Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.


Wat leveren zonnepanelen gemiddeld op?

Tien zonnepanelen leveren al snel een voordeel op van ruim € 500,- per jaar. Deze berekening hebben we gebaseerd op een leveringstarief van € 0,19 (incl. btw) per kWh.

Wat is een PVT paneel?

Zonnepanelen vormen meer en meer onderdeel van het straatbeeld in Nederland. De techniek wordt inmiddels standaard toegepast. De aandacht gaat daarnaast steeds meer uit naar het verminderen van het gasverbruik. In een zonnepaneel wordt 16% van de energie omgezet in stroom. De overige 84% wordt omgezet in warmte. Een logische stap dus om dezelfde panelen ook voor het opwekken van warmte te gebruiken. Dat kan met zogenaamde combinatiepanelen (PVT).

PVT staat voor Photo Voltaic Thermisch = Zon en warmte dus. Dit betekent in de praktijk dat een zonnepaneel is voorzien van een collector aan de achterzijde waarmee tegelijkertijd meer elektriciteit & warmte geproduceerd kan worden om zo meer energie van hetzelfde dakvlak te oogsten.

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonlicht wekt u stroom op. Dat doet u met een zonnepaneleninstallatie want een zonnepaneel alleen is niet genoeg:
Zonnepanelen
Omvormer
Onderconstructie
Bevestingsmateriaal (kabels & leidingen)
Het omzetten van licht naar stroom gebeurt in het zonnepaneel. Op het moment dat er licht op valt, ontstaat er 'gelijkstroom'. De omvormer zet deze stroom vervolgens om in wisselstroom. Wisselstroom is dezelfde stroom als uit het stopcontact komt.

Leveren de zonnepanelen stroom als het bewolkt of koud is?

Ja, want een zonnepaneel zet licht om in stroom. Natuurlijk wekt u het meeste op, op een onbewolkte zomerse dag.

Ook in de winter werken uw zonnepanelen als ze niet besneeuwd of berijpt zijn. Z élfs op 21 december (de kortste dag van het jaar). Zonnepanelen werken namelijk op zonlicht, niet op temperatuur.

Hoeveel zonnepanelen moet ik op mijn dak leggen?

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp. Om de opbrengst van een zonnepaneel te berekenen, vermenigvuldigt u het vermogen met een factor van 0,88.

Rekenvoorbeeld: een paneel van 285 Wp levert op jaarbasis gemiddeld 285 x 0,88 = 251 kWh op. Een gemiddeld huishouden heeft een jaarverbruik van 3.400 kWh. Om dit zelf op te wekken zijn per jaar 3400/251 = 14 zonnepanelen van 285 Wp nodig.